La marca del GR-1 a terra i la casa al fons

Presentació dʼimatges