Obra de forja que presideix l'entrada al poble

Presentació dʼimatges